VR Studio

KOLs & Influencers

Quản lý và là Partnership của nhiều nghệ sĩ, Influencers, KOL, KOC, Reviewers có tầm ảnh hưởng lớn.

ViruSs

ViruSs

Thùy Chi

Thùy Chi

Ngân Sát Thủ

Ngân Sát Thủ

Diễn Dler

Diễn Dler

BLV Việt Thắng

BLV Việt Thắng

Trâu TV

Trâu TV

Thảo Phạm

Thảo Phạm

Kiwi Kim Quý

Kiwi Kim Quý

GOW Team

GOW Team

Siêu Ăn Vặt

Siêu Ăn Vặt

Bếp 2 Chị Em

Bếp 2 Chị Em

Hipz

Hipz

Feri

Feri